<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Valtuusto 14.12.2023 / Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet]]><![CDATA[Valtuusto 14.12.2023 / Talousarvio vuodelle 2024 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2024 - 2026]]><![CDATA[Valtuusto 14.12.2023 / Omavelkaisen takauksen myöntäminen Inarin Vuokra-asunnot Oy:lle]]><![CDATA[Valtuusto 14.12.2023 / Kunnanvaltuuston 16.2.2023 § 6 lainatakauspäätöksen täydentäminen / Valtuuston 21.9.2023 § 37 lainatakauspäätöksen uudelleen käsittely / Inarin Vuokra-asunnot Oy]]><![CDATA[Valtuusto 14.12.2023 / Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta valtuuston toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025 / Muutokset valtuustokauden aikana]]><![CDATA[Valtuusto 14.12.2023 / Pöytäkirjan tarkastus]]><![CDATA[Valtuusto 14.12.2023 / Laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 13.12.2023 / Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 13.12.2023 / Muut käsiteltävät asiat]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 13.12.2023 / Sidonnaisuusilmoitukset]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 13.12.2023 / Arviointikertomus / Toimialojen selvitykset tarkastuslautakunnan huomioihin arviointikertomuksessa vuodelta 2022]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 13.12.2023 / Ympäristöpäällikkö Teresa Ojala ajankohtaiskatsaus klo 10.00 - 10.50]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 13.12.2023 / Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen, strategia ja talousarvio vuodelle 2024 klo 9.05 - 9.55]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 13.12.2023 / Kokouksen järjestelytoimet]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 13.12.2023 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 13.12.2023 / Muut keskusteltavat asiat]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 13.12.2023 / Sivistysosaston hallintosihteerin irtisanoutuminen ja viran auki laittaminen]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 13.12.2023 / Koulujen työaika perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa lukuvuonna 2024 - 2025]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 13.12.2023 / Koulukuljetusten hankinta 1.8.2023 - 31.7.2024 (2025)/ Optiovuoden käyttö]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 13.12.2023 / Selvityspyyntö koulukuljetuksia koskevassa asiassa/ Lapin Tunturiliikenne Oy/ Oikaisuvaatimus siv.ltk. 15.11.2023/ §77]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 13.12.2023 / Inarin kunnan ruokapalveluiden järjestäminen/ Palvelusopimus Pohjois-Lapin Ruoka Oy]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 13.12.2023 / Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelman 1.8.2022 liitteet 1-2]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 13.12.2023 / Viranhaltijapäätökset ja tiedoksi saatettavat asiat]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 13.12.2023 / Muut mahdolliset asiat]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 13.12.2023 / Vaalitoimitsijoiden määrääminen yleisille ennakkoäänestyspaikoille Inarin kunnassa]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 13.12.2023 / Kuulutus presidentinvaaleista 2024 Inarin kunnassa]]><![CDATA[Kunnanhallitus 11.12.2023 / Muut keskusteltavat asiat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 11.12.2023 / Rakentamisvelvoitteisen tontin edelleen myyminen: Inarin asemakaava AO 131/2]]><![CDATA[Kunnanhallitus 11.12.2023 / Maanmyyntitarjous 148-403-33-50]]><![CDATA[Kunnanhallitus 11.12.2023 / Ivalon alueen yleiskaava, osat 1-3 / tilannekatsaus / kaavan nähtäville asettaminen]]>