<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.06.2024 / Muut keskusteltavat asiat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.06.2024 / Saariselän kelkkareittien hoidon konevuokrasopimus 2024-2025 kaudelle]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.06.2024 / Valtuustoaloite Ivalon kultamiespatsaan kunnostamisesta]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.06.2024 / Sámi Duodji ry:n lainahakemus]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.06.2024 / Vuoden 2025 talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelman 2025 - 2027 laadintaohjeet]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.06.2024 / Inarin kunnan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi (sairaalat)]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.06.2024 / Inarin vammaisneuvoston nimeäminen toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025 / Muutokset toimikauden aikana]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.06.2024 / Valtuuston kokouksen 20.6.2024 päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.06.2024 / Kutsuja tilaisuuksiin]]><![CDATA[Kunnanhallitus 24.06.2024 / Viranhaltijapäätökset ja tiedoksi saatettavat asiat]]><![CDATA[Kunnanhallituksen konsernijaosto 24.06.2024 / Inarin Kiinteistöt Oy:n omistajaohjaus - Sevettijärven palvelukeskuksen sulautuminen]]><![CDATA[Kunnanhallituksen konsernijaosto 24.06.2024 / Omistajan ennakkokäsityksen hakeminen reservimarkkinainvestointeihin / Inergia-konserni]]><![CDATA[Valtuusto 20.06.2024 / Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet]]><![CDATA[Valtuusto 20.06.2024 / Vuoden 2023 tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja esitys tilikauden tuloksen käsittelystä / Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen]]><![CDATA[Valtuusto 20.06.2024 / Arviointikertomus 2023]]><![CDATA[Valtuusto 20.06.2024 / Vuoden 2024 talousarviomuutoksia]]><![CDATA[Valtuusto 20.06.2024 / Talouden ja hallinnon tilintarkastuksen kilpailuttaminen ja tilintarkastusyhteisön valinta]]><![CDATA[Valtuusto 20.06.2024 / Posovuopajan ranta-asemakaava / Ranta-asemakaavaehdotuksen hyväksyminen]]><![CDATA[Valtuusto 20.06.2024 / Kaunispään asemakaavan muutos; Korttelit 343, 344 ja 346 ja Ylämajanpolku / Asemakaavaehdotuksen hyväksyminen]]><![CDATA[Valtuusto 20.06.2024 / Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman vuosiraportti 2023 sekä suunnitelma vuodelle 2025]]><![CDATA[Valtuusto 20.06.2024 / Päiväkodinjohtajien toimien muuttaminen viroiksi]]><![CDATA[Valtuusto 20.06.2024 / Hallinto-osaston hallintosihteerin toimen muuttaminen viraksi]]><![CDATA[Valtuusto 20.06.2024 / Hallintosäännön muuttaminen]]><![CDATA[Valtuusto 20.06.2024 / Sivistyslautakunnan valinta valtuuston toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025 / muutokset valtuustokauden aikana]]><![CDATA[Valtuusto 20.06.2024 / Kunnanhallituksen valinta valtuuston toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025 / muutokset valtuustokauden aikana]]><![CDATA[Valtuusto 20.06.2024 / Valtuuston vaalilautakunnan valinta valtuuston toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025 / muutokset valtuustokauden aikana]]><![CDATA[Valtuusto 20.06.2024 / Keskusvaalilautakunnan ilmoitus valtuutetuiksi ja heidän varajäsenikseen valituista ajalle 1.8.2021 - 31.5.2025 / muutokset valtuustokauden aikana]]><![CDATA[Valtuusto 20.06.2024 / Pöytäkirjan tarkastus]]><![CDATA[Valtuusto 20.06.2024 / Laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 19.06.2024 / SIV Muut keskusteltavat asiat]]>